Familias

O dous de febreiro de 1972 un grupo de pais de alumnos decidiron constituir a “Asociación de Pais de alumnos da Escola Rosalia de Castro”, nesta década, xustamente no ano 1974, a familia Cal, fundadora da Escola baixo a dirección de Antía Cal, inspiradora da súa filosofía pedagóxica, traspasa a titularidade da Escola e faise cargo do centro o “Patronato” do Colexio Rosalía Castro formado polos pais dos alumnos.

Un ano despois, o 12 de outubre de 1975, colócase a primeira pedra do edificio actual en Bembrive, sendo encargado deste acto simbólico Amando Priegue, nesa época presidente da Xunta Directiva. En 1979 a nosa Escola queda recoñecida oficialmente como un centro completo de EXB con Preescolar.

Nos anos 80 desaparece o Patronato, sendo remprazado pola Asociación de Pais do Colexio Rosalía de Castro, titular do centro, dirixida e representada pola Xunta Directiva da Asociación. Dita Xunta Directiva ten como misión cumprir as funcións encomendadas nos Estatutos dirixidas principalmente a optimizar o funcionamento global e específico da Escola.

 
"Qué supone la escuela para mí"
Pequeca Curiel
Revista Trisquel. 2005
Editorial
Manena Rey
Revista Trisquel. 2006
50 Aniversario
Maria Jose Alcalde
Presidenta Junta Directiva Junio 2011
 
 
"Discurso cena 2º Bacharelato "
Mª Teresa Fernández Herrero
20 de Maio de 2011