Atlántico Diario

 

"El Observatorio:  Antía Cal"
Julio Alonso
Atlántico Diario. 14 de abril de 2002.
"Antía Cal  un simbolo docente"
Sabela Martin
Atlántico Diario. 15 de febreiro de 2004.
"Un nutrido homenaje"
Fernando Franco
Faro de Vigo. 8 de febreiro de 2004.
 
 
Reseñas sobre o 50 aniversario
Atlántico Diario 15-09-2011