Organización

Organiza:

ASOCIACIÓN ESCOLA ROSALÍA DE CASTRO

Profesores

Julio Ferro Marra

Emilio Fernández Fontenla

Román Pazó Llorente

Elisa González González

Fotografía e medios de comunicación

José Javier Álvarez Martínez

Admón e desenvolvemento da páxina web

Soledad Rocha Romero

Correción Lingüística

Rafael Gutiérrez Araújo

Xerencia

Ángel Peteiro González

Asesoramento Pedagóxico:

AGAPEMA                

María Teresa Castro Mangana

Gaspar M. Antelo Bernárdez

Julio Ferro Marra

Andrea Piñeiro Álvarez

Emilio Fernández Fontenla

Natalia Carnero Álvarez

Alejandra Pereira Añón

José M. Sánchez González

Coordinadores:

Julio Ferro  e Ángel Peteiro