Organización

Organiza:

FUNDACIÓN ESCOLA ROSALÍA

Julio Ferro Marra

Susana Raposo Guillán

Lara Menéndez Piñeiro

Patrocina:

ASOCIACIÓN ESCOLA ROSALÍA DE CASTRO

Profesores

Emilio Fernández Fontenla

Román Pazó Llorente

Elisa González González

Fotografía e medios de comunicación

José Javier Álvarez Martínez

Admón e desenvolvemento da páxina web

Soledad Rocha Romero

Correción Lingüística

Rafael Gutiérrez Araújo

Xerencia

Ángel Peteiro González

Asesoramento Pedagóxico:

AGAPEMA                

Adela Rosa Rodríguez Rodríguez

Josefa de la Concepción Blanco

Susana Álvarez Lago

Débora Pereiro Carbajo

Xoana Alonso Cal

Gaspar M. Antelo Bernárdez

Julio Ferro Marra

Andrea Piñeiro Álvarez

Emilio Fernández Fontenla

Natalia Carnero Álvarez

Alejandra Pereira Añón

José M. Sánchez González

Coordinadores:

Julio Ferro e Ángel Peteiro