Obradoiro de alumnos

Os Obradoiros van dirixidos preferentemente aos alumnos do terceiro ciclo de E.P e o primeiro ciclo da ESO.

Traballaremos en obradoiros con tangráns, pentaminós e hexamantes, policubos (pentacubos planos e soma), espellos, xogos de estratexia, actividades coa calculadora, resolución de problemas, estatística e ilusións ópticas.

Cada obradoiro estará dirixido por un monitor que se encargará de orientar e controlar as diversas actividades.
Os profesores acompañantes terán que estar presentes durante a visita e manterán a orde dos seus alumnos. Así mesmo seguirán as instruccións dos monitores e dos membros da organización.

Os alumnos poderán manipular os distintos materiais, e irán rotando por todos os obradoiros.

As visitas a estes obradoiros realizaranse previa inscrición dos Centros escolares solicitantes. Haberá 2 sesións diarias distribuidas do seguiente modo: de 09:30h a 11:30h e de 11:40h a 13:40h; os días 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 de abril.

Inscrición:

  1. Número máximo de alumnos:por sesión será de 95. Aceptarase, en principio, a inscrición de 50 alumnos (máximo) por Centro. No caso de quedar algún oco libre, permitirase unha 2ª inscrición (comunicarase aos Centros interesados).
  2. Data límite de inscrición: Ata o 14 de marzo do 2018 .
  3. Asignación de sesións e comunicación aos centros: realizarase por rigorosa orde de inscrición, e entre o 19 e o 20 de marzo comunicarase aos centros a data e hora da súa visita. Agradecémosvos que nos facilitedes unha dirección de correo electrónico.
  4. Boletín de inscrición:

O transporte ata a sede da Afundación Vigo (Rúa Velázquez Moreno, 18-20. Entrada por Naturnova) correrá a cargo de cada un dos centros participantes. Os visitantes han de estar 10 minutos antes da hora do comezo da visita.

Os Obradoiros van dirixidos preferentemente aos alumnos do terceiro ciclo de E.P e o primeiro ciclo da ESO.

Traballaremos en obradoiros con tangráns, pentaminós e hexamantes, policubos (pentacubos planos e soma), espellos, xogos de estratexia, actividades coa calculadora, resolución de problemas, estatística e ilusións ópticas.

Cada obradoiro estará dirixido por un monitor que se encargará de orientar e controlar as diversas actividades.

Os profesores acompañantes terán que estar presentes durante a visita e manterán a orde dos seus alumnos. Así mesmo seguirán as instruccións dos monitores e dos membros da organización.

Os alumnos poderán manipular os distintos materiais, e irán rotando por todos os obradoiros.

As visitas a estes obradoiros realizaranse previa inscrición dos Centros escolares solicitantes. Haberá 2 sesións diarias distribuidas do seguiente modo: de 09:30h a 11:30h e de 11:40h a 13:40h os días 15, 16, 19, 20, 21 e 22 de marzo.

Inscrición:

  1. Número máximo de alumnos:por sesión será de 95. Aceptarase, en principio, a inscrición de 50 alumnos (máximo) por Centro. No caso de quedar algún oco libre, permitirase unha 2ª inscrición (comunicarase aos Centros interesados).
  2. Data límite de inscrición: Ata o 6 de Marzo do 2018 .
  3. Asignación de sesións e comunicación aos centros: realizarase por rigorosa orde de inscrición, e entre o 8 e o 9 de marzo comunicarase aos centros a data e hora da súa visita. Agradecémosvos que nos facilitedes unha dirección de correo electrónico.
  4. Boletín de inscrición:

O transporte ata a sede de IESIDE (Ronde de Nelle, 31 – A Coruña) correrá a cargo de cada un dos centros participantes. Os visitantes han de estar 10 minutos antes da hora do comezo da visita.