"Siempre he creído que el mejor camino para hacer las matemáticas interesantes a los alumnos y profanos es acercarse a ellos en son de juegos"

Martín Gardner

A Fundación Escola Rosalía e a Fundación Barrié, co  asesoramente pedagóxico de AGAPEMA (Asociación Galega de Profesores de Educación Matemática)  organiza a XIII Edición de IMATXINA, que este ano, terá sede tamén na cidade da A Coruña.

Obxectivos Xerais

  • Sacar as matemáticas das aulas e achegalas á sociedade dende un punto de vista manipulativo e participativo.
  • Favorecer o uso de materiais didácticos para o tratamento dos programas curriculares.
  • Amosar a través destas tarefas que todos os cidadáns poden facer matemáticas, é dicir: argumentar, analizar, decidir, demostrar, descubrir, razoar …
  • Sensibilizar aos distintos sectores educativos, de que as matemáticas poden ensinarse e aprenderse de xeito atractivo.
  • Acadar o apoio das distintas institucións do eido da educación e da cultura para seguir espallando en todos os niveis unha maior e máis axeitada formación matemática.
  • Aprender a traballar en equipo valorando e respetando as opinións propias e ás dos demáis e fomentando a imaxinación e a creatividade.

Organizan

logo_top agapema logo

Patrocinan

logo_alcaldia2012

Colaboran

nivola_logo logo_anaya Maeva logo_2013