"Siempre he creído que el mejor camino para hacer las matemáticas interesantes a los alumnos y profanos es acercarse a ellos en son de juegos"

Martín Gardner

A Fundación Escola Rosalía co  asesoramente pedagóxico de AGAPEMA (Asociación Galega de Profesores de Educación Matemática)  volta a organizar en Vigo un ano máis a XV Edición de IMATXINA.

Obxectivos Xerais

  • Sacar as matemáticas das aulas e achegalas á sociedade dende un punto de vista manipulativo e participativo.
  • Favorecer o uso de materiais didácticos para o tratamento dos programas curriculares.
  • Amosar a través destas tarefas que todos os cidadáns poden facer matemáticas, é dicir: argumentar, analizar, decidir, demostrar, descubrir, razoar …
  • Sensibilizar aos distintos sectores educativos, de que as matemáticas poden ensinarse e aprenderse de xeito atractivo.
  • Acadar o apoio das distintas institucións do eido da educación e da cultura para seguir espallando en todos os niveis unha maior e máis axeitada formación matemática.
  • Aprender a traballar en equipo valorando e respetando as opinións propias e ás dos demáis e fomentando a imaxinación e a creatividade.

III Xornadas OAOA de Galicia

Sábado, 16 de Marzo de 2019

Realizar Inscrición

Xornadas OAOA